Forside| Klub kalender | Bestyrelsen | Vedtægter| Links | Vongshøj Rptr. | Referat fra Generalforsamling | Partytelt | Arkiv

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 28. Marts 2017

 

Referat fra generalforsamlingen i OZ5LKO den 28. marts 2017.

Der var mødt 4 medlemmer: OZ1GHK (Formand), OZ6IG (Kasserer), OZ1LZH (Bestyrelsesmedlem) og OZ5ST Stefan.

Formanden bød velkommen og gik til dagsordenens

Punkt 1: Valg af dirigent.

OZ5ST Stefan blev valgt.

Punkt 2: Formandens beretning.

I årets løb har vi måttet pakke vores grej sammen og flytte fra Øster Højst til Døstrup, hvor det lykkedes at finde et egnet lokale til en rimelig husleje. Flytningen er sket fordi spejderne i Øster Højst ville fordoble huslejen, og det havde vi ikke råd til. Som følge heraf har aktiviteterne ikke været så store i 2016. Vi er nu kommet godt på plads i Døstrup i et – synes vi – fint lokale, velegnet til foredrag m.m., men desværre er der kun få medlemmer, der kommer til klubaften.

Vi fik afviklet field-day på vores ”gamle” plads i Øster Højst, idet det er lykkedes at få en fin aftale i stand med spejderne. Uden hjælp fra vore venner fra Tyskland kunne vi ikke gennemføre en field-day. Resultatet blev en fin 5. plads i gruppe B med 123 039 points. Det var hyggeligt, at vi kunne afvikle den i Øster Højst. Endvidere har vi fået lov at opbevare vort antennegrej i togvognen.

Vi kørte JOTA sammen med spejderne fra Løgumkloster. Der var lidt problemer på 2M, men ellers blev JOTA afviklet fint. Vi deltager også i den kommende store spejderlejr i Sønderborg med Stefan og Kenneth.

Stefan lavede et fint foredrag med billeder fra hans tur i Caribien. Det var interessant og mange flotte billeder, men igen manglende medlemstilslutning.

I december holdt vi juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Et rigtigt hyggeligt arrangement, men igen manglende medlemstilslutning.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik punkterne i regnskabet, som desværre viser et lille underskud. Der var lidt debat om, hvordan vi kan forbedre regnskabet, og vi blev enige om, at deltagerne i field-day betaler 50 kroner til kosten. Vore tyske gæster skal ikke betale noget. Herefter blev regnskabet godkendt.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Formanden foreslog, at vi fremover holder klubaften den første tirsdag i måneden startende den 2. maj 2017. Skulle der være behov for ekstra klubaftener, kan dette naturligvis lade sig gøre. Forslaget blev vedtaget.Punkt 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Erik, OZ1LZH ønskede ikke at genopstille. Kenneth, OZ9UIF blev valgt. (Han var fraværende, men havde på forhånd givet tilsagn).

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Hans Christian, OZ8HC og Stefan, OZ5ST blev valgt.

Punkt 8. Valg af revisor for en 1-årig periode.

Justus, OZ1GGQ havde givet forhåndstilsagn om valg.

Punkt 9. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Stefan OZ5ST blev valgt.

Punkt 10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg.

Udvalget aktiveres, når behovet opstår.

Punkt 11. Eventuelt.

Erik OZ1LZH meddelte, at han ønskede at udmelde sig af OZ5LKO. Dette ønske blev naturligvis imødekommet.

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen, og man gik herefter over til kaffen og wienerbrødet.


 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor