Forside| Klub kalender | Bestyrelsen | Vedtægter| Links | Vongshøj Rptr. | Referat fra Generalforsamling | Partytelt | Arkiv

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 27 Maj 2020

 En lidt senere Generalforsamling grundet Cov19 krisen.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

RADIOKLUBBEN LØGUMKLOSTER/OZ5LKO 27. MAJ 2020.Punkt 1. Valg af dirigent.

Erik OZ1LZH blev valgt. Referent Ingemann OZ6IG.

Punkt 2. Formandens beretning.

Ved Agerskov forårsmarked havde vi 2 borde, men der var ikke stort salg. Fielddagen blev afholdt sammen med Sønderborg. Det blev til et rigtigt godt resultat, som rakte til en 2. plads i vores gruppe. Der var udfordringer på FT8 med tidssynkroniseringen, som er uhyre vigtig. Der var støj båndene imellem, men vi har besluttet foreløbig at investere i et 20m filter. Hvis resultatet bliver som forventet, vil vi kigge på filtre til de andre bånd. Vi afholdt JOTA med spejderne i Løgumkloster, hvor Hans OZ1KFQ sammen med Leif OZ?. Hans Christian OZ8HC hjalp spejderne i Hjordkær.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren Ingemann OZ6IG fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på kr. 2386,49. Overskuddet skyldes til dels mindre omkostninger i forbindelse med Fielddag.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.

Det blev vedtaget, at kontingent fortsætter uforandret med kr. 225,- pr. år.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der var et forslag fra kassereren om at bringe vedtægternes §2 i overensstemmelse med virkeligheden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og §2 bliver herefter som følger:

Kontingentet betales forud årligt.

Kontingentet er p.t. kr. 225,00 årligt.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Kontingentet følger kalenderåret.

Punkt 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Kenneth OZ9UIF var på valg og modtager gerne genvalg. Kenneth blev genvalgt med akklamation.

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Erik OZ1LZH og Stefan OZ5ST blev valgt med akklamation.

Punkt 8. Valg af revisor for en 1-årig periode.

Stefan OZ5ST blev genvalgt med akklamation.

Punkt 9. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Birger OZ1CCY blev valgt med akklamation.

Punkt 10. Valg til aktivitetsudvalg.

Kaj OZ1GHK, Stefan OZ5ST og Birger OZ1CCY blev valgt med akklamation.

Punkt 11. Eventuelt.

Intet af bemærke.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til kaffen og brød.


 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor