Forside| Klub kalender | Bestyrelsen | Vedtægter| Links | Vongshøj Rptr. | Referat fra Generalforsamling | Partytelt | Arkiv

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 12. APRIL 2016

 

 Formanden indledte med at byde velkommen til de 4 fremmødte, nemlig Kaj/oz1ghk, Justus/oz1ggq, Stefan/oz5st og Erik/oz1lzh. Der var afbud fra Ingemann/oz6ig.

Dagsordenens punkt 1, Valg af dirigent. Steffan OZ5ST blev valgt med akklamation.

Dagsordenens punkt 2, Formandens beretning.

Kaj startede med at fortælle om sommerfesten som blev aflyst pga. manglende tilmelding. Ivan mødte op men da han ikke hvad tilmeldt sig var der ingen at finde

Til Fieldday fik vi en fin 8. plads. med 116866 point. Det kørte fint det var som et team da vi satte antenner op hver viste næsten hvor dan vi plejer at gøre det.

Vi havde et udfald på generator, et kabel var defekt,  og så kørte vi med vores Benzin generator da vi ikke turde køre med Kenneht s diesel generator.

Umidelbart inden fiel day fik vi et chok, spejderne bebudede en husleje stigning på 100% og den var ikke til at forhandle.

Det kan vores budget ikke bære uden kontingent stigning.

Så vi har set os nødsaget til at finde andre lokaliteter hos kommunen.

Der var et lokale på Døstrup gl skole som vi har forhandlet til samme husleje som nu.

Jota. Vi var oz1kfq hans oz9uif Kenneth oz2bas Bernd og undertegnede oz1ghk for at hjælpe spejderne.

De var også en mindre gruppe fra flensburg i år og udfordringen var at nogle fik bygget en tonegenerator så de kunne morse lidt,

og der var også et nat løb med pmr radioer til at komunikere med udfordringen for os var at få manituen til at køre op og ned.

Juleafslutningen blev holdt ved Anny og Ingemann, og det blev en god aften med en god og kraftig gløgg med procenter :-).

Vi takker Ingemannn og Anny for at lige hjem til det hyggelige selskab og en god gløg.

Agerskov. Ja det gik rimelig i år oz1kfq- oz9uif-oz6ig-oz5st-oz1ghk var og hjælpe med vi havde også en stand sammen med Erik hvor vi solgte lidt fra klubben og fra oz1kgb s dødbo.

Beretningen blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3, Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Formanden Kaj/oz1ghk gennemgik regnskabet, som udviste en driftsoverskud på 304,05 kroner. Der var ikke bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Dagsordenens punkt 4, Fastsættelse af kontingent.

Der var enighed om at fortsætte med uændret kontingent.

Dagsordenens punkt 5, Indkomne forslag.

Der var ingen indkommende forslag.

Dagsordenens punkt 6, Valg af bestyrelsesmedlem.

Kasserer Ingemann/OZ6IG var på valg og modtog genvalg. Genvalgt med akklamation.

Dagsordenens punkt 7, Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. OZ5ST OG OZ9UIF valgt med akklamation.

Dagsordenens punkt 8, Valg af revisor for en 1-årig periode. Justus blev genvalgt med akklamation.

Dagsordenens punkt 9, Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode. Kenneth genvalgt med akklamation.

Dagsordenens punkt 10, Nedsættelse af aktivitetsudvalg. Der blev ikke valgt et aktivitetsudvalg pga. manglende medlemmer.

Dagsordenens punkt 11, Eventuelt. Her var der en del debat om EDR's fremtid.

Formanden takkede for god ro og orden under afviklingen af årets generalforsamling.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved en kop kaffe da wienerbrødet ikke nåede frem. :-)

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor