Forside| Klub kalender | Bestyrelsen | Vedtægter| Links | Vongshøj Rptr. | Referat fra Generalforsamling | Partytelt | Arkiv

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 3 April 2018

 


Der var mødt 6 medlemmer og en tilhører.


Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og man gik herefter straks over til dagsordenen.


Punkt 1. Valg af dirigent.

Stefan blev valgt.


Punkt 2. Formandens beretning.

Klubben er efterhånden kommet godt på plads i Døstrup, men der er ikke det store fremmøde til klubaftener, selv om disse nu er skåret ned til én om måneden. Klubben havde en stand i Agerskov, hvor vi solgte noget forskelligt grej, og det gav et kærkomment bidrag til klubkassen. Kaj, Stefan og Kenneth deltog i den store spejderlejr i Sønderborg. Fielddagen blev afviklet med et godt resultat, nemlig en 4. plads i vores klasse. I den forbindelse blev Justus mindet for sit store arbejde i forbindelse med Fielddag arrangementerne.

Da det kniber med deltagere fra klubben i Fielddagen, har vi i nogle år haft samarbejde med radioamatører fra Tyskland, men så fik Stefan og Kaj den ide, at vi kunne lave et samarbejde med Sønderborg, som har samme problem. Henset problemerne i EDR for tiden, ved vi ikke på nuværende, om der i det hele taget bliver noget Fielddag.

Klubben har som sædvanlig deltaget i JOTA med Løgumkloster-spejderne, og der var stor interesse for HF, VHF og morsetræning.

Herefter blev formandens beretning godkendt.


Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet, som udviste et meget beskedent overskud.

Regnskabet blev godkendt.


Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.


Punkt 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.


Punkt 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Kassereren på valg i år og villig til at modtaget genvalg. Kassereren blev genvalgt.


Punkt 7. Valg af to suppleanter for en 1-årig periode.

Hans Christian og Stefan blev valgt som suppleanter.


Punkt 8. Valg af revisor for en 1-årig periode.

Stefan har fungeret som revisor efter Justus’ bortgang og var villig til genvalg. Stefan blev valgt som revisor.


Punkt 9. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Hans Christian blev valgt som suppleant.


Punkt 10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg. Fielddag.

Udvalget består af Kaj, Kenneth og Stefan.


Punkt 11. Eventuelt.

Her udspandt sig en heftig diskussion om, hvorvidt klubben skulle fortsætte under EDR eller melde sig ud. Der var meget divergerende meninger om dette, men da der som bekendt ikke kan vedtages noget under eventuelt, blev diskussionen taget ad notam.


Herefter var klubben vært ved en kop kaffe og blødt brød.


 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor